Home Crypto Is Celestia About to Crash? TIA Price Drops 10% as Bitcoin Minetrix Surpasses $10 Million Milestone